Tuletõkkekardinad

Tuletõkkeuksed on spetsiaalsed avatäited hoonetes, mis on mõeldud eraldama tuletõkketsoone ja kaitsma selles viibijaid tuleohu eest. Need on valmistatud vastupidavatest materjalidest ja nende eesmärk on piirata tule ja suitsugaaside levikut hoones ning anda inimestele aega evakueerumiseks või pääseda turvalisse kohta. Tuletõkkekardin on sisuliselt ukse asemel rullitav tuletõkkekangast koosnev avatäide, mis tõkestab tule, suitsugaaside ja kiirguse levikut ettenähtud aja jooksul. Kardina suureks eeliseks on, et see ei vaja kõrval ega põrandal ruumi nagu tuletõkke liuguks ning sellel pole lävepakku, mis takistab veerevate ratastega kärude, laadurite või tõstukite liiklust. Ühtlasi on see väga hästi automatiseeritav toode, mis võimaldab evakueerival inimesel see korraks avada ja mis ettenähtud aja jooksul uuesti sulgub ning tuld ja suitsu edasi tõkestab.

Tulekindla kanga omadused